POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wysłanie formularza zgłoszenia w celu skorzystania z usługi zdalnego dostępu świadczonej przez CodaSolutions Bartosz Coda oznacza akceptację niniejszego regulaminu,

2. Warunkiem koniecznym do świadczenia usługi POMOC ZDALNA jest:
- posiadanie przez Klienta połączenia z internetem,
- pobranie oraz uruchomienie programu pomocy zdalnej,
- przekazanie numeru ID wyświetlonego przez pobrany program na adres mailowy: wsparcie@codasolutions.pl.

3. Klient wyraża zgodę na dokonanie prac serwisowych przy pomocy pulpitu zdalnego,

4. Pomimo, że usługa powinna działać na każdej szybkości łącza internetowego, w wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania zlecenia z powodu złej jakości połączenia,

5. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis i porady informatyczne były na jak najwyższym poziomie, niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje i działania klienta,

6. CodaSolutions nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanym pracami serwisowymi,

7. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883) Klient wyraża na przetwarzanie danych osobowych i możliwość wykorzystania ich na potrzeby CodaSolutions Bartosz Coda z siedzibą w Szamotułach.

PŁATNOŚĆ

8. Formą płatności za usługę jest przedpłata poprzez przelewy24 na stronie http://codasolutions.pl/index.php/platnosc,

9. Kwota należna do wpłaty określana jest dla każdego przypadku odrębnie w zależności od trudności problemu. Przykładowe ceny są zamieszczone na stronie: http://codasolutions.pl/index.php/logowanie,

10. Za usługę wystawiamy rachunek lub Fakturę VAT i przesyłamy go pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

PROMOCJA "30 MINUT NA START"

11. Promocja skierowana jest dla wszystkich Nowych Klientów. Jako Nowego Klienta rozumie się osobę indywidualną bądź firmę korzystającą z usług pomocy zdalnej po raz pierwszy,

12. Czas trwania oferty promocyjnej: od 1 grudnia 2011 r. do odwołania,

13. Każdy Nowy Klient jest uprawniony do jednorazowego skorzystania z usługi pomocy informatycznej bez ponoszenia kosztów,

14. Maksymalny czas trwania sesji Pomocy Zdalnej objętej promocją to 30 minut. W przypadku problemów wymagających większej ilości czasu Nowy Klient otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 50% na całość usługi,

15. W przypadku braku możliwości wykonania usługi z winy Klienta uznaje się, że promocja została wykorzystana,

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia promocji.

ZWROTY I REKLAMACJE

17. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu koszt usługi jest zwracany na konto wskazane przez zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych. Dane do zwrotu proszę wysłać na adres: wsparcie@codasolutions.pl

18. W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu z winy Klienta następuje zwrot w wysokości 50% kosztów usługi.

Array ( )